dimanche 16 octobre 2016

Ashta Lakshmi StotramAshta Lakshmi signifie littéralement "huit Lakshmis". Ce groupe de huit Déesses qui contrôlent huit sources de richesse, représentent les pouvoirs de Lakshmi. Ces Ashta Lakshmi sont les aspects les plus populaires de la déesse Lakshmi. Le terme de richesse ne signifie pas seulement richesse matérielle ; dans le contexte des Ashta Lakshmi, cela signifie la prospérité, la bonne santé, la connaissance, la force, la progéniture, et la puissance. Pour Sahaja Yoga, l'Adi Lakshmi est la déesse primordiale qui permet à l'être humain d'évoluer spirituellement.

Les huit formes de la déesse Lakshmi varient d’une région à l’autre. Voici les formes les plus populaires que l'on retrouve dans ce Shri Ashtalakshmi Stotram:
-Adi Lakshmi, la déesse primordiale
-Dhana Lakshmi, la déesse de l’argent
-Dhanya Lakshmi, la déesse des grains, donc de l’opulence de nourriture
-Gaja Lakshmi la déesse des éléphants, donc de la puissance et de la force
-Santhana Lakshmi la déesse de la progéniture
-Dhairya Lakshmi, la déesse du courage
-Vijaya Lakshmi, la déesse de la victoire
-Vidya Lakshmi, la déesse de la connaissance.

Shri Ashtalakshmi Stotram:
Sumanasa Vandita Sundari Madhavi
Chandra Sahodhari Hema-maye
Munigana Manditha Moksha Pradha-yini
Manjula Bhashini Veda-nuthe
Pankaja Vasini Dheva Supoojitha
Sadguna Varshani Santhi-yuthe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Adi-lakshmi Sada Palaya Maam

Ayio Kali Kalmasha Nasini Kamini
Vaidhika Roopini Veda-maye
Ksheera Samudh-bhava Mangala Roopini
Mantra Nivashini Mantra-nuthe
Mangala Dhayini Ambuja Vasini
Dheva Ganarchitha Pada-yuthe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Dhanya-lakshmi Sada Palaya Maam

Jaya Vara Varnani Vaishnavi
Bhargavi Mantra Swaroopini Mantra-maye
Suragana Poojitha Seegra Phala Pradha
Jnana Vikasini Sasthra-nuthe
Bhava Bhaya Harini Papa Vimochini
Sadu Janarchitha Pada-yuthe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Dhairya-lakshmi Sada Palaya Maam

Jaya Jaya Durgathi Nasini Kamini
Sarva Phala Pradha Sasthra-maye
Ratha Gaja Thuraga Padathi Sama-vrutha
Parijana Manditha Loka-nuthe
Harihara Brahma Supoojitha Sevitha
Thapa Nivaarini Pada-yuthe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Gaja-lakshmi Sada Palaya maam

Ayi Kagha Vahini Mohini Chakrini
Raga Vivardhni Jnana-maye
Guna-gana Varidhi Loka Hithaishini
Swara Saptha Bhooshitha Gana-nuthe
Sakala Sura-sura Dheva Muneeswara
Manhava Vandhitha Pada-yuthe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Santhana-lakshmi Sada Palaya Maam

Jaya Kamalasini Sadgathi Dayini
Jnana Vikasini Ganamaye
Anudina Marchitha Kumkuma Dhoosara
Bhooshitha Vaasitha Vadhya-nuthe
Kanakadhara Sthuthi Vaibhava
Vanditha Shankara Desika Manya-pathe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Vijaya-lakshmi Sada Palaya Maam

Pranaatha Sureshwari Bharathi Bhargavi
Shoka Vinasini Rathna-maye
Mani-maya Bhooshitha Karma Vibhooshana
Santhi Samavrutha Hasya-mukhe
Nava Nidhi Dhayini Kalimala Harini
Kamitha Phala-pradha Hastha-yuthe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Vidya-lakshmi Sada Palaya Maam

Dhimi-dhimi dhin-dhimi dhin-dhimi dhin-dhimi
Dundubhi Nada Supoorna-maye
Ghuma-ghuma ghuma-ghuma ghuma-ghuma
Sankha Ninadha Suvadhya-nuthe
Veda Puranethihasa Supoojitha
Vaidhika Marga Pradarsa-yuthe
Jaya Jaya hey Madhusoodhana Kamini
Dhana-lakshmi Sada Palaya Maam

Le Shri Ashta Lakshmi Stotram est interprété par pandit Subramanian
Publié par dictionnaire sahaja yoga

1 commentaire:

Enregistrer un commentaire