samedi 6 août 2016

Shri Krishna StutiShri Krishna Stuti

Jay Gopalam, Urvana Malam, Nayana Vishalam, Dukhaharam,
Vrindavana Chandram, Ananda Kandram, Paramaanandram, Dharanidharam
Vallabha Ghana Shyaamam, Purana Karam, Atya Bhiramam, Pritikaram,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tatvavicharam Brahmaparam | (x2)

Sundara Varij Vananam, Ni Jita Madanam, Ananda Sadanam, Mukuta Dharam,
Gunja Krutiharam, Vipina Viharam, Paramodaram, Chiraharam,
Vallabha Pata Pitam, Krupaupa Vitam, Karana Niitam, Vibudha Varam,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tatvavicharam Brahmaparam (x2)

Shabhita Mukha Dhulam, Yamuna Kuulam, Nipata Atulam, Sukha Dataram,
Mukha Mandita Renu, Chariita Dhenu, Vaadita Venu, Madhura Suram,
Vallabha Mativimalam, Shubha Pakvakamalam, Nakaruchi Amalam, Timira Haram,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tatvavicharam Brahmaparam (x2)

Shira Mukuta Sudesham, Kunjita Kesham, Nata Varavesham, Kaamaharam,
Mayakruta Manujam, Hala Dhara Anujam, Pratihada Anujam, Bhara Haram,
Vallabha Vraja Paalam, Subhaga Suchaalam, Hita Manukalam, Bhava Haram,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tatvavicharam Brahmaparam (x2)

Indivara Bhasam, Prakata Surasam, Kusuma Vikasam, Vanu Shidharam,
Hatha Man Matha Manam, Ruupa Nidhanam, Kruta Kala Bhanam, Chitaharam,
Vallabha Mruduhasam, Kunju Nivasam, Vividhavilasam, Keelikaram,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tavavicharam Brahmaparam (x2)

Atipavana Pravinam, Palita Diinam, Bhakta Dhiinam, Karamakaram,
Mohana Pati Dhiram, Fanibalaviram, Hata Para Viiram, Tarala Taram,
Vallabha Prajaramanam, Varija Madanam, Hala Dhara Shamanam, Shaila Dharam,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tatvavicharam Brahmaparam (x2)

Jala Dhara Dhruti Angam, Lalita Tribhandam Bahukruta Rangam, Rasikavaram,
Gokula Parivaram, Madanaakaram, Kunjaviharam, Goodhataram,
Vallabha Prajachandram, Subhaga Suchandam, Kruta Anandam, Bhrantiharam,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tatvavicharam Brahmaparam (x2)

Vandita Yuga Charanam, Pavana Karanam, Jagat Dhutta Dharanam, Vimala Dharam,
Kaliya Shira Gama Nam, Kruta Faninama Nam, Dhatitya jam Nam, Mrudula Charam,
Vallabha Dukha Haranam, Nirmala Charanam, Asharana Sharanam, Muutikaram,
Bhajananda Kumaram, Sarva Sukha Saram,
Tatvavicharam Brahmaparam (x2) 

Publié par dictionnaire sahaja yoga

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire