dimanche 2 mars 2014

Bolo Shiva Shambhu Bam, Bam, Bam

Bolo Shiva Shiva Sham-
bhu Bam Bam Bam...(4)
Are Gao Re.
Ye Nam Hara Dam
Ye Nam Hara Dam
Jaba Taka Hai.
Bhayi Dam Me Dam
Bhayi Dam Me Dam
O Bolo Shiva Shiva Sham-
bhu Bam Bam Bam...

He Pralayankar
Bheem Bhayankar
He Brabhu Shankara Swami 
He Brabhu Shankara Swami 

He Vishveshwara
He Parameshwara
Ishwara Antarayami
Ishwara Antarayami

He Dhuna Hai
Uttam Anupam
Uttam Anupam

Sare Jaga Ke
Yahe Pita Param
Yahe Pita Param

O Bolo Shiva Shiva Sham-
bhu Bam Bam Bam...

Shiva Akama Hai
Daya Dhama Hai
Shiva Kanama Hai Saiyam
Shiva Kanama Hai Saiyam

Shivaji Hai Mukti
Shivaji Hai Shakti
Shivaji Hai Bhakti Ka sangam
Shivaji Hai Bhakti Ka sangam

Shiva Mahima
Mata Samajo Kam
Mata Samajo Kam

Mita Jayenge
Duniya Ke Gam
Duniya Ke Gam

O Bolo Shiva Shiva Sham-
bhu Bam Bam Bam...

Bhajan Shiva Shambhu Bam,Bam
Publié par dictionnaire sahaja yoga

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire